เฟื่องฟ้าวิทยา - ปรัชญาโรงเรียน : นักเรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ล้ำปัญญา รักษาความเป็นไทย

รับข้อมูลข่าวสาร
โรงเรียนพี่และเพื่อน
Copyright 2013 FuangfhaWitthaya. All rights Reserved.